سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
شمس اله نیکچه فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
قربانعلی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

پیش بینی قابل اعتماد ازوضعیت آتی دوره های خشک و تر یکی ا زمبانی اصلی موفقیت دربرنامه ریزی منابع اب است هرچه پیش بینی ها از مبنای علمی و سطح معنی داری بالاتری برخوردار باشند اعتماد عمومی به آنها بیشتر شده و حجم خسارات کاهش می یابد یکی از روشهای مطالعه خشکسالی روش تحلیل داده های بارندگی است دراین پژوهش خشکسالی هواشناسی کویر میقان اراک از طریق تحلیل بارندگی های ۵۲ ساله با استفادها ز شاخصهای میانگین متحرک شاخص معیار بدون بعد آزمون دنباله ها مورد ارزیابی قرارگرفت که نشان داد کهدر ده سال اخیر سال ۸۷-۷۷ ۴ واقعه نرمال ۳ واقعه خشک و ۲ واقعه بسیارخشک و تنها یک واقعه بسیارمرطوب وجود داشته است.