سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضوان ستاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه ریاضی، نجف آباد، ایران
مجید داوری – مرکز اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
راضیه ستاری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت، اصفهان، ایران

چکیده:

یکی از روشهای ارزیابی در بیمارستانها، استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها است. انتخاب شاخصهای جامع و کامل به عنوان ورودی ها و خروجی های بیمارستانی جهت وارد کردن به مدلهای تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا میزان ورودیها و خروجیها نقش موثری در تعیین کارایی و بهره وری هر بیمارستان داشته و نشان دهنده کارا بودن یا عدم کارایی هر بیمارستان است. بمنظور اینکه تعدد و انبوه شاخصهای ورودی و خروجی بیمارستانی موجب اختلال در اجرای مدلهای DEA نشود، بایستی تعداد شاخصهای ورودیها و خروجیهای نهایی وارد شونده در مدلها تقلیل یابد. در این مقاله شاخصهای نهایی با بکار بردن فرآیند AHP و با استفاده از زیر شاخصهای جزئی به دست می آید که شاخصهای کل ورودی ها شامل شاخص کل بیماران و شاخص کل خروجیها شامل پرسنل مجزای بخش زنان و اتاق عمل و سایر بخشها و پرسنل مشترک بین همه بخشها و هزینه های مشترک بین همه بخشها می باشد. علاوه بر ساختن شاخصهای کلی بیمارستانی، با استفاده از روش آماری رگرسیون در نرم افزار SPSS، به روابطی بین سایز بیمارستانی که مدیر مربوطه پرسشنامه را تکمیل می کند و جوابگویی وی به برخی گزینه های پرسشنامه پرداخته می شود.