سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عیسی جبارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری

چکیده:

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است افزایش دسترسی به شبکه جهانی اینترنت انقلابی را درزمینه ارتباطات درهمه نقاط دنیا ایجاد کرده است بطوریکه هردقیقه یک سایت به شبکه جهانی اضافه می گردد هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثربرپذیرش تکنولوژی بانکداری الکترونیکی و ارایه مدلی برای پذیرش آن می باشد عوامل مختلفی درارایه مدل پذیرش تکنولوژی نقشدارند که عبارتنداز درک آسان بودن درک مفید بودن استفاده از رایانه ارتباط شغلی کیفیت خروجی اثبات پذیری نتایج اختیاری بودن استفاده واقعی از سیستم دراین مقاله طبق بررسیهای بعمل آمده نشان داده می شود که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برایارایه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی دربانک ملت می باشد.