سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

از ویژگی های اقلیم های خشک و نیمه خشک، بارش های شدید و رگباری است که موجب بروز سیل م یشود. برای وقع بارش شدید وجود شرایط همدید مناسب در سطوح مختلف اتمسفر و شرایط محیطی به طور همزمان نیاز است. عبور سیکلون های مدیترانه ای مهمترین عامل بروز بار شهای شدید در ایران است. در این پژوهش با بررسی رابطه وقوع بارش های شدید در شهر ملایر با شرایط همدید جو حاکم بر کشور ایران و نواحی اطراف آن، سعی شد تا علت وقوع بارش های سنگین در این شهر مشخص شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عامل اصلی بروز بار شهای شدید و سی لزا در شهر ملایر ورود سامانه ک مفشار مدیتران های از غرب و شمال غرب کشور به این منطقه است که البته اگر شرایط صعود محلی مانند گرمای زمین هم فراهم باشد، شدیدترین بارش ها در شهر ملایر رخ می دهد و به واقع بروز بارش های شدید در شهر ملایر حاصل ترکیب شرایط همدید جوی و سطحی است.