سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی ذوالفقاری – کارشناس ارشد هواشناسی : اداره کل هواشناسی استان مرکزی
محمدناصر هاشمی – کارشناس ارشد هواشناسی : اداره کل هواشناسی استان مرکزی
پونه غیابی – کارشناس ارشد هواشناسی : اداره کل هواشناسی استان مرکزی

چکیده:

طوفان یکی از بلایای طبیعی است که وقوع آن طی سالهای کذشته خسارات سنگیی بر زیر ساختهای توسعه کشور وارد ساخته است . مطالعه و شناختسینوپتیکی و دینامیکی شدیدترین طوفان بوقوع پیوسته طی دوره های بلند مدتمی تواند در تعیین آستانه آسیب پذیری سازه ها در مناطق شهری و روستایی و طراحی سازه های مقاوم در آینده و کاهش خسارات و مدیریت آن موئثر باشد. از ۹۵ مورد بادهای با سرعت بیش از ۵۴ کیلومتر در ساعت طی دوره آماری ۴۰ ساله(۱۳۸۴-۱۳۴۵)، ۳۶ درصد در فصل بهار ،۳۵ درصد در فصل زمستان ، ۱۷ درصد تابستان و ۱۲ در صد در فصل پائیز به وقوع پیوسته است. طوفان مورخه ۴/۱۲/۸۲ با سرعت لحظه ای بیش از ۱۱۵کیلومتر در ساعت و جهت جنوب غربی به بیش از ۱۰۰ شهر و روستا در استان مرکزی و قم خسارات گسترده ای وارد کرده است .در مجموع اطلاعات دقیق از میزان خسارات مالی و جانی به علت عدم گزارش موجود نمی باشد. در این طوفان اطلاعاتی نظیر روند تغییرات دما ،فشار ، سمت و سرعت باد قبل و یا درزمان وقوع طوفانوهمچنین نقشه های سینوپتیکی سطح زمین و سطوح فوقانیجهت تحلیل سینوپتیکی مورد استفاده قرار گرفته است.طوفان فوق به علت اینکه با سامانه کم فشاردینامیکی فعال و گرادیان کنتوری سطح ۵۰۰ میلی بار و گرادیان فشاری نسبتا زیاد همراه بوده از نوع سیستمی می باشد. در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۲ ساعت ۱۵/۳۰ مرکز کم فشار بر روی نیمه شمال شرقی کشور جابجا شده است ول گرادیان فشاری بر روی استانهای قم ، مرکزی ، همدان و کرمانشاه بیش از ۲۰ میلی بار می باشد .گرادیان فشاری بین نیمه شمالی (مرکز کم فشار)و نیمه غربی کشور(مرکز پرفشار)عامل اصلی پیدایش طوفان فوق می باشد. تغییرات شبانه روزی دمای هوا در اثر وزش باد تعدیل می گردد که دمای حداکثر و حداقل بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس کاهش و افزایش یافته که علت آن اختلاط لایه های هوای سرد و گرم در اثر جریان باد می باشد.