سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا بزرگیان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی ، ماهشهر، ایران

چکیده:

وجود ترکیبات آلی فرار و مقاوم در برابر تجزیه پذیری در رودخانه ها و در یاچه ها، استفاده و مصرف مجدد منابع آبی کشور را تهدیدمی کند. هدف این مقاله ، بررسی سینتیک و مدل های ایزوترم جذب اتیلن دی کلرایدEDC موجود در پساب به وسیله جاذب باگاس می باشد. استفاده از باگاس بعنوان یک جاذب کربن دار برای حذفEDC از محیط های آبی در مقایسه با کربن فعال تجاری می تواند مقرون به صرفه تر و همچنین روش جدیدی باشد. سینتیک های جذب برای یافتن میزان آلودگی روی سطوح جاذب و تعیین زمان های تعادلی جذب مهم است. همچنین ایزوترم های آزمایشگاهی برای توصیف توانایی جذب یک جاذب بسیار مفید است. به هر حال، ایزوترم یک نقش حیاتی برای آنالیز و طراحی سیستم های جذب داشته است.در این مقاله سینتیک جذب و دو مدل ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر مورد بررسی قرار گرفت و از نمودارهای مربوطه پیدا است که خطای سینتیک جذب مرتبه دوم از مرتبه اول کمتر می باشد و مدل ایزوترم فروندلیچ برای بیان داده ها بهتر است.