سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – دانشگاه علم و صنعت ایران
سمانه شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا تقی آبادی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سعید شبستری – استاد دانشکده موادو متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش تاثیر زبری سطح، دما و زمان غوطه وری گرم بر ضخامت لایه نفوذی ایجاد شده در فصل مشترک سیستم آلومینیوم مذاب و آهن جامد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه های آهنی در اندازه های مشخص با زبری های متفاوت تهیه شده و در دماهای ۷۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت زمان های ۹۰ و ۱۸۵ و ۳۷۵ و ۷۵۰ و ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ ثانیه در مذاب ساکن آلومینیوم غوطه ور گردید. فصل مشترک نمونه ها مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در یک زبری معین با افزایش زمان و دما ضخامت لایه نفوذی در نمونه ها افزایش می یابد. با این حال در یک دما و زمان معین با افزایش میزان زبری سطح تا یک مقدار مشخص، ابتدا ضخامت لایه نفوذی افزایش یافته و سپس از یک روند کاهشی تبعیت می کند.