سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

تینا تاهبازصالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور سلطانیه – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

غوطه وری گرم یکی از روش های پوشش دهی قطعات اتومبیل و ورق های فولادی است که امروزه بسیارمورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق فولاد ساده کربنی در حمام مذاب آلومینیم خالص در دمای۷۰۰ درجه سلسیوس در زمان های مختلف غوطه ور شد. سینتیک رشد ترکیبات بین فلزی تشکیل شده بین آهن جامد و آلومینیم مذاب مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی ریز ساختار و تشخیص ترکیباتبین فلزی از تصاویر میکروسکوپ نوری و آنالیز های تابش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. همچنین ضخامت لایه بین فلزی تشکیل شده میان آلومینیم و فولاد اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که فاز عمده تشکیل دهنده ی لایه ی بین فلزی، فازFe2Al 5است. این فاز به صورت ستونی شکل به سمت فولاد رشد می کند. با افزایش زمان غوطه وری ضخامت لایه بین فلزی افزایش می یابد. بررسی های سینتیکی نشان داد رشد این لایه به طورعمده تحت کنترل نفوذ است