سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مسعود شفافی زنوزیان –
فاطمه کوشکی –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاد از خشک کن آزمایشگاهی جابجایی هوای داغخشک کردن ورقه ای نازک برشهای کدوی سبز مدل سازی شد شبکه عصبی پرسپترون وتابع پایه شعاعی برای پیش بینی انرژی اکتیواسیون نسبت رطوبت و آهنگ خشک کردن نمونه های درطی خشک کردن بکارگرفته شد بهترین چیدمان شبکه پرسپترون درپیش بینی پارامترهای انرژی اکتیواسیون نسبت رطوبت ۴۵ نرون در اولین لایه مخفی گزارش گردید. علاوه براین بهترین چیدمان شبکه عصبی تابع پایه شعاعی ۵۰ نرون در اولین لایه مخفی به ترتیب برای انرژی اکتیواسیون نسبت رطوبت و آهنگ خشک کردن بود به طور کلی مقایسه شبکه ها نشان داد که شبکه عصبی پرسپترون چندلایه نتایج بهتری را در پیش بینی فرایندخشک کردن کدوی سبز داشت.