سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیره نهاردانی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی و
مهداد اسدی –
مرتضی محمدی –
زهرا پورفلاح –

چکیده:

خشک کردن یک روش قدیمی برای نگهداری مواد غذایی است که همراه با افزایش زمان ماندگاری، باعث کاهش وزن و حجم محصول و در نتیجه تسهیل حمل ونقل و انبارداری می شود. در مطالعه ای که بر روی سینتیک خشک کردن برش های میوه کامکوات در دماهای ۰ ۰۶ و ۰۶ درجه سانتی گراد، با ایجاد برش های نازکی با ضخامت های ۳ ۵ و ۰ میلی متر انجام شد، مقدار ضریب نفوذ موثر رطوبت با استفاده از قانون دوم فیک محاسبه و فرآیند خشک کردن به وسیله معادلات ریاضی مختلف مدلسازی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش دما و ضخامت، ضریب نفوذ موثر افزایش یافت. بهترین مدل ریاضی که بهترین برازش را از داده های خشک کردن میوه کامکوات داشت با بالاترین R2 و پائین ترین مقادیر RMSE ، MRPD و ۲ انتخاب شد. مدل منتخب که برازش مناسبی نسبت به سایر مدل های χ مورد مطالعه ارائه کرد، مدل میدلی بود