سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پگاه نعمتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
محمد عباسیان – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

گلابی آسیایی، یکی از گونه های قدیمی گلابی است که در دو دهه ی گذشته، علاقه مندی به پرورش ارقام اصلاح شده ی آن در جهان رو به تزاید گذاشته است. در این تحقیق خشک کردن برگه های گلابی آسیایی با ضخامت های ۲ ۴و۶mm در خشک کن مایکروویو با توان های ۲۰۰ ۳۰۰ و۴۰۰W مورد مطالعه قرار گرفته و منحنی های نسبت رطوبت در طی زمان به دست آمدند. مدل های ریاضی خشک کردن لایه های نازک برای توا ن ها و ضخامت های مختلف از نظرRMSE و SSE ، R2مقایسه شدند. بهترین مدل خشک کردن برای توان های ۲۰۰ و۳۰۰مدل لگاریتمی وبرای توان ۴۰۰W مدل لگاریتمی و تقریب انتشار بدست آمد.