سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رجبی – کارشناس ارشد مهندسی معدن
پرویز پورقهرمانی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

سینتیک خردایش کوارتزیت دردامنه ابعاد ۱/۱۹+۶/۳۵-و-/۱۰۵+۰/۱۷۷- میلیمتر توسط آسیای گلوله ای تعیین شد خوراک ورودی اسیای گلوله ای بوسیله یک سیستم پیستون و سیلندر تهیه میشود درطراحی این ازمایشها نرخ بارگذاری درسه سطح ۱۰و۵و۲/۵KN./S ارتفاع لایه دردو سطح ۲و۴سانتیمتر و نیرو تنها درسطح ۲۵۰KN درنظر گرفته شدند بدین ترتیب میتوان سینتیک خردایش تراکمی مواددرحالتهای مختلف را مورد بررسی قرار داد نتایج نشان میدهد که میزان انرژی هدررفته درلایه ۴سانتیمتری دراثراصطکاک دیواره با ذرات مستقیما برروی سینتیک خردایش آنها اثر داشته است بدین ترتیب که سینتیک خردایش درلایه ۲سانتیمتری نسبت به لایه ۴سانتیمتری بیشتر میب اشد همچنین نشانداده شد نتها افزایش میزان جذب انرژِ برروی سینتیک شکست ذرات موثرنیست بلکه عواملی چون نرخ بارگذاری ودامنه دانه بندی ذرات نیز برروی این پارامتر اثر می گذارند.