سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهابی قویونلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع ط
احسان اله اتفاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع ط
حجت احمدی – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
کامران خیرعلی پور – دانشجوی دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان

چکیده:

مشخصه های فیزیکی محصولات کشاورزی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم های درجه بندی، انتقال، فرآوری و بسته بندی می باشند. امروزه خواص جدیدتری از محصولات به منظور درجه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرند از قبیل خواص: صوتی، الکتریکی، مغناطیسی و گرمایی که مزیت خواص جدید نسبت به خواص فیزیکی و مکانیکی در سهولت کار و دقت بالاتر آنها می باشد. خاصیت گرمایی مواد مختلف را می توان به عنوان یکی از مهمترین خواص ذاتی مواد دانست که امروزه کاربردهای فراوانی در صنعت برق،