سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی کرمی – کارشناس ارشد گرایش جوشکاری دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

اتصال انفجاری تیتانیم/ فولاد زنگ نزن ۳۰۴L جزء مهمترین و پرکاربردترین اتصالاتی است که در صنایع مختلف از جمله نفت، پتروشیمی و هسته ای در ساخت تجهیزاتی مهمی نظیر تانکرهای حمل مواد شیمیایی خورنده، مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی، اتوکلاوها و… کاربرد دارد. در حین شکلدهی برخی قسمت های تجهیزات یاد شده از جمله کلاهک مخازن که عمدتا به روش پرس گرم انجام میشود و نیز هنگام تعمیر بخشهای صدمه دیده این سازهها و تجهیزات که معمولا به روشهای جوشکاری ذوبی انجام میشود، بدلیل اعمال حرارت بصورت یکنواخت یا موضعی، شرایط برای ایجاد ترکیبات بین فلزی از عناصر آلیاژی موجود در فلزات پایه در ناحیه فصل مشترک مهیا می شود. در صورت عدم اشراف بر جنبه های متالورژیکی رشد این ترکیبات با توجه به اثر مخربشان بر خواص مکانیکی، میتواند کارآیی تجهیزات را با مشکل جدی مواجه سازد. از میان فازهای متعدد تشکیل شونده؛ ترکیب بین فلزی Cr2Ti+σ جزء مهمترین این ترکیبات به شمار میرود. در تحقیق حاضر با انجام فرایند عملیات حرارتی آنیل در شرایط دما و زمان مختلف روی نمونههای دوجنسی تیتانیم/ فولاد زنگ نزن ۳۰۴L که به روش جوشکاری انفجاری متصل گردیدهاند، سینتیک تشکیل فاز Cr2Ti+σ مورد بررسی قرار گرفت. با اندازه گیری ضخامت این لایه بین فلزی بکمک آنالیز خطی و تصاویر میکروسکوپ الکترونی در ناحیه فصل مشترک و اعمال مدل سینتیکی مناسب انرژی اکتیواسیون تشکیل آن بدست آمد. بدین ترتیب مقدار انرژی اکتیواسیون ۲۰۹/۴Kj/mol برای فاز یاد شده بدست آمد که در مقاله به تفصیل به اختلاف مقدار بدست آمده با نتایج حاصل از فرایندجوشکاری نفوذی پرداخته شده است.