سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا بختیاری – دانشجوی دکترا، گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد د
علی جزایری قره باغ – دانشیار، گروه پژوهشی متالورژی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق، نوارهای آمورف آلیاژ Fe78Si9B13 به روش مذاب ریسی با دیسک مبرد با ضخامت و پهنای به ترتیب برابر با ۲۶μm و ۰/۸۸mm تحت پارامترهای بهینه تولید شدند. عدم مشاهده پیک تیز در الگوی XRD نوار مذاب ریسی شده، آمورف بودن نوارهای تولیدی را تایید کرد. آزمونهای DSC و DTA به ترتیب تحت نرخهای گرمایش ۲۰-۵ و ۲۰K/min انجام شده و دمای تبلور ۵۵۲ درجه سانتیگراد به روش DSC تعیین شد. در ادامه انرژی فعال سازی تبلور براساس مدلهای سینتیکی کسینگر، کسینگر اصلاحشده، ازاوا، تاخور و بنت و آوگیس محاسبه گردید . در پایان با محاسبه ثوابت رابطه اورامی، مشخص گردید که جوانه زنی آلیاژ بصورت حجمی و با تعداد ثابتی از جوانه ها انجام شده و رشد بصورت دوبعدی رخ میدهد.