سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی میزانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد استخراج فلزات، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از پژوهش های پیشین معلوم شده است که حضور دی اکسید منگنز انحلال اکسایشی کانی های سولفیدی را از طریق برهم کنش های الکتروشیمیایی به جریان م یاندازد. در این تحقیق، انحلال همزمان مس و منگنز از مخلوط کنسانتره سولفیدی مس و د یاکسید منگنز در محلول اسید سولفوریک، برای نخستین بار از دیدگاه سینتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آزمایش های انحلال در دماهای ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ و ۹۰ درجه سلسیوس انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سینتیک انحلال مس با مدل هست هی کوچ کشونده انطباق دارد و نفوذ از لایه ی محصول، با انرژی فعال سازی حدود ۲۷/۹ کیلو ژول بر مول، کنترل کننده ی واکنش است. این در حالی است که انحلال دی اکسید منگنز از مدل ذره ی کوچ کشونده تبعیت می نماید و مکانیسم کنترل کننده ی آن واکنش شیمیایی، با انرژی فعا لسازی حدود ۴۶/۷ کیلو ژول بر مول است. این دوگانگی الگو و مکانیسم برای انحلال همزمان دو واکنش گر جامد، از نتایج نادر و در عین حال جالب توجه بررسی حاضر به شمار میرود.