سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول صالحی سیاوشانی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند
احد صمدی – استادیار مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند
محمد خلیلی سواد کوهی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

بررسی پایداری و به عبارت دیگر سینتیک انحلال رسوبات استحکام بخش در بسیاری از فرایندهای متالوژیکی از قبیل عملیات ترمومکانیکی ، جوشکاری و عملیات حرارتی سوپر آلیاژهای پایه نیکل همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. مورفولوژی رسوبات یکی از مواردی است که می تواند روی سینتیک انحلال آنها تاثیر بگذارد و در منابع مختلف کمتر به آن پرداخته شده است. مورفولوژی رسوبات متاثر از اندازه رسوبات و میزان عدم انطباق رسوب با فاز زمینه است. بر این اساس، در این تحقیق با انجام عملیات حرارتی ویژه ، دو نوع مورفولوژی غالب برای رسوبات شامل مورفولوژی ستاره ای و مورفولوژی ستاره ای و مورفولوژی مکعبی در ریز ساختار نمونه های سوپر آلیاژ IN738LC ایجاد شد. با استفاده از پراش سنجی اشعه X میزان عدم انطباق برای رسوبات مکعبی و دندریتی به ترتیب ۰/۳۵ و ۰/۷۲ درصد اندازه گیری شد. سپس سینتیک انحلال این دو نوع مورفولوژی رسوبات در دماها و زمانهای مختلف ، از طریق روش متالوگرافی کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که رسوبت در دماها و زمانهای مختلف ، از طریق روش متالوگرافی کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که رسوبات مکعبی شکل با هم سیمایی بالا دارای دمای انحلال کامل ۱۱۵۰oC و رسوبات نیمه هم سیمای ستاره ای شکل دارای دمای انحلال کامل ۱۲۱۰oC می باشند. علاوه بر آن ، رسوبات مکعبی پیش از رسیدن به دمای انحلال کامل به دلیل هم سیمایی بالا با فاز زمینه ، از سینتیک انحلال کندتری نسبت به رسوبات دندریتی برخوردارند.