سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی شیرین بیان – کارشناس مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حکمت رضوی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به حجم سرباره های تولیدی در کوره های ذوب سرب کارخانه غنی آباد و میزان قابل ملاحظه سرب در سرباره، بازیافت آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بازیابی هیدرومتالورژیکی سرب از سرباره مذکور انجام گرفته است. درکارخانه سه کوره گردان برای ذوب سرب وجود دارد که در ظرفیت های ۱۶، ۱۸ و ۵۰ تنی کار می کنند. طبق نتایج بدست آمده از آنالیز XRD کانی غالب این سرباره گالن می باشد. بدین منظور، بر روی سرباره موجود در کارخانه پس از خردایش ، عملیات دانه بندی وآنالیز برای شناسایی ترکیبات انجام گرفت. سپس حل سازی سرباره در اسید کلریدریک انجام گرفت و تأثیر عواملی نظیر غلظت اسید (pH)، دما، اندازه ذرات سرباره و دانسیته پالپ (نسبت جامد به مایع) بر روی نرخ حل شدن سرب در اسید بررسی گردید و در نهایت برای آن یک مدل سینتیکی پیشنهاد شد. با بررسی پارامترهای مؤثر بر حل سازی مشخص شد که با گذشت زمان، کاهش pH (تا مقادیر منفی)، افزایش دما، ریز تر شدن اندازه ذرات سرباره و کاهش دانسیته پالپ کسر واکنش کرده افزایش می یابد. با کاهش اسیدیته تا مقدار ۸۸/۱-، کسر واکنش کرده به مقدار ۶/۰ می رسد. بررسی سینتیکی انحلال سرباره نشان می دهد که نفوذ از میان لایه محصول جامد کنترل کننده واکنش انحلال است و انرژی فعال سازی آن ۳۱/۸ کیلو ژول بر مول بدست آمد