سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد صاین – گروه شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان
عباس آمی سما – گروه شیمی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این تحقیق سینتیک و ترمودینامیک حذف سولفانیلیک اسید موجود در محلولهای آبی برزسی شده اند. این ماده به مقدار معتنابهی در صنعت بکار رفته و درصدی از آن وارد پسابها می شود . یک واکنشگاه دو جداره همراه با جریان چرخشی و با تابش بدون واسطه نور فرابنفش مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات تجربی پس از تنظیم PH و دمای محلول حاصل شده اند. آزمایشهای مختلف در دو حالت بدون حضور و با حضور H2O2 انجام گرفته اند. سرعت واکنش در حالت اخیر بطور چشمگیری بیشتر است. در حالت بدون، H2O2 تا زمان ۴۵ دقیقه،رابطه سینتیکی بدست آمده با معادله درجه یک و نیز رابطه آرنیوس برای ثابت سرعت مطابقت داشته و کمیتهای ترمودینامیکی واکنش نیز محاسبه شده اند. در محدوده زمانی ۹۰ دقیقه ، در هر دو حالت حضور و عدم حضور H2O2 به دلیل مشاهده تغییرات سرعت واکنش بصورت انتقالی ، یک رابطه سینتیکی مناسب ارائه و کمیتهای مربوط با استفاده از نرم افزار Table 2D بدست آمده اند. سینتیک واکنش در حالت بدون H2O2 دارای درجه حدود ۱ (شبه درجه یک) و در حالت حضور H2O2 در دماهای مختلف دارای درجه ای بین ۱/۳ تا ۱/۵ می باشد.