سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جواد رنجبر – مربی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسینعلی مولایی – دانشجوی مهندسی استخراج معدن،دانشگاه شهید دادبین کرمان
محمدرضا عبدالهی – مسئول کنترل تغلیظ کارخانه زغالشویی طبس

چکیده:

دراین تحقیق باتوجه به ارسال زغال سنگ استخراجی از معادن مختلف جهت خوراکدهی به کارخانه زغالشویی طبس با خصوصیاتمختلف به بررسی امکان اختلاط خوراک خاک کارخانه و تحلیل سینتیکی تاثیر آن درفرایند فلوتاسیون پرداخته شد آزمایشها با ۷ نمونه مختلف با ترکیب مشخص انجام گردید نتایج نشان داد نمونه ای با نسبت ۷۵درصد ازدپوی معدنجو و دپوهای معدن ۱و و معدن مرکزی هرکدام با نسبت ۱۲/۵درصد بیشترین نرخ شناورشوندگی کمترین میزان باطله و بیشترین میزان بازیابی را به خود اختصاص داد دراین حالت خاکستر کلی کنسانتره زمان کلی کف گیری تقریبا ۵ دقیقه بود معادل ۱۷/۳درصد بود.