سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرجس خاتون خمسه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم
فرنگیس قنواتی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
پریسا جنوبی – استادیار دانشگاه تربیت معلم
احمد مجد – استاد دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

جنس اسپرس با نام علمی Onobrychis ا زخانواده Fabaceae دارای بیش از صد گونه ی یک ساله و چند ساله است که دارای ارزش علوفه ای و مرتعی فوق العاده می باشند که بخوبی با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک سازگار شده است گرده افشانی فرایندی کلیدی در اکوسیستم می باشد و آگاهی از سیستم گرده افشانی به حفظ و بقا گونه ها کمک می کند بهدلیل اهمیت این گیاه به عنوان یک گیاه علوفه ای و مرتعی در پژوهشی مکانیسم گرده افشانی جمعیت های مختلف از چهار گونه اسپرس Onobrychis شامل دو گونه های یکساله O. crista-galli وO. caput-galli و همچنین دو گونه ی زراعی O. viciaefolia و O. altissima براساس میزان تولید دانه و میوه در شرایط طبیعی و ایزوله با استفاده از آزمونهای مزرعه ای مورد بررسی قاررگرفت.