سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ژاله اژدرزاده – مربی آموزشکده فنی حرفه ای سما سهندتبریز
رامین عسگری مونقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

چکیده:

اخیرا ویژگیهای اتومبیل ها به منظور پیشرفت درانجام برخی مانورها و افزایش راحتی طراحی شده اند با این حال اگرچه پارک کردن یک مساله اجتناب ناپذیر برای رانندگان می باشد ولی بسیاری از رانندگانی هنوز هم با موضوع پارکینگ مشکل دارند حتی رانندگان با مهارت نیز احساس می کنند دراین رابطه به مساعدت نیازدارند این مقاله یک الگوریتم راهنمای پاک کردن واقعی و دوربین دید عقب برای پارک یک وسیله نقلیه را ارائه می دهد که از یک دوربین با لنز محدب چشم ماهی درقسمت عقب خودرو استفاده شده است یک الگوریتم تصحیح انحراف نیز برای تصحیح انحرافات لنز محدب ایجاد شده است یک الگوریتم زمانی که وسیله نقلیه شروع به حرکت با دنده عقب می کند مسیرثابت و متحرک ایجاد شدرا نشان میدهد تامسیر خودرو را با فاصله هیا علامت گذاری شده نشان دهد همچنین یکالگوریتم پارک موازی بوجود آمده تامشخص کند که فضای پارک موجود برای وسیله نقلیه کافی است این الگوریتم نقطه شروع و امنیت وسیله نقلیه را موازی با جاده و درمیان دوخودرو پارک شده هدایت می کند.