سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم محسنی بدل آبادی – مدرس دانشگاه پیام نورشهرستان خوی
ناصر امام جمعه کاشان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر کریمی – دانشجوی دکتری
علی اکبر خادم – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

برای بررسی روش تولید این نژاد درمنطقه شهرستان خوی با ۶۰دامپرور و دارای حدود ۴۵۰۰ میش مولد از دهستانهای بخش مرکزی و قطور شهرستان خوی مصاحبه و پرسشنامه تکمیل شد روشهای پرورش گوسفند درمنطقه بصورت روستایی نیمه عشایری و داخل مزرعه است تعداددامداران با سواد و بی سواد به ترتیب ۵۵و۴۵ درصد بود حدود ۷۰درصد از دامداران مورد بررسی تعداددامهای خود را به دلیل خشکسالی درسالهای ۸۷-۸۶ کاهش داده اند بخش عمده زایش گله درفصل زمستان است مهمترین صفت برای افزایش سود دامدار تعدادبره تولیدی درگله می باشد با افزیاش بهره وری ازطریق کنترل تلفات کاهش هزینه تولید با استفاده از مواد خوراکی ارزان و دردسترس منطقه نظیر برگ درختان ساقه های کدو و آفتابگردان کاهش سن پروار و مدیریت زمان تولید مثل سوددامپرور افزایش می یابد. به دلیل نبود زیرساخت های لازم برای انتخاب ژنتیکی درگله ها نظیر ثبت مشخصات گله و داده برداری از صفات مورد نظر برنامه ریزی برای انتخاب حیوانات مولد براساس خصوصیات فنوتیپی صفات می تواند یک روش برای افزایش بهره وری ودرآمد دامپرور باشد.