سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
وحید فداکار – دانشجوی ارشد مدیریت کشاورزی
عبدالله باجلان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
سجاد ملک – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق

چکیده:

سیستم خنک سازی تبخیری با پدوفن یک روش کارا برای خنک کردن گلخانه ها درمناطق گرم و خشک می باشد دراین مقاله سیستم خنک سازی تبخیری با پدوفن را معرفی می کنیم طرح قرارگیری سیستم پدوفن خنک سازی تبخیری مورد ارزیابی قرارمیگیرد برای کاربرد درگلخانه هنگامی که پدهای خنک سازی تبخیری جهت سرد کردن گیاهان دروسط قرار گیرند بیشترین تاثیر را دارند دبی جرمی آب پارامترهای هندسی پد ضریب انتقال حرارت و بازده خنک سازی سیستم پدتبخیری را برای شرایط مختلف آب و هوایی موردبحث و مطالعه قرار دادیم و روابط آنها را بدست آوردیم