سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر هاشمی زاده – کارشناسی ارشد برق قدرت، موسسه آموزش عالی علامه جعفری رفسنجان
امید زیدآبادی نژاد – کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد نجف آباد
علی اکبر قره ویسی – استادیاران دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان –

چکیده:

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در زمینه شبکه های الکتریکی هوشمند، موازی با آن نوع منابع تولید پراکنده در این شبکه نیز حائز اهمیت است، در این مقاله از یک سیستم هیبرید فتوولتائیک، توربین بادی، پیل سوختی اکسید جامد با ذخیره ساز انرژی به عنوان یک منبع انرژی در شبکه های توزیع الکتریکی هوشمند استفاده شده است. به علت تغییرات ذاتی در این منابع، استفاده از سیستمهای ترکیبی باعث افزایش قابلیت اطمینان سیستم در بهره برداری می شود، در اینصورت شرایط را جهت حفظ محیط زیست، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ فراهم کرده ایم. همچنین در این مقاله با استفاده از ضرایب حساسیت تلفات جهت مکانیابی و تعیین توان تولیدی بهینه سیستم هیبرید در شبکه ۳۳ باس توزیعIEEE استفاده شده است.