سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد حاتمی برق – مهندسی عمران و محیط زیست-صنعتی امیرکبیر
فرزاد حاتمی برق – مهندسی عمران و محیط زیست-صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طرح بندی و مکتن یابی انی بر روی سایت ساخت و ساز جهت کم کردن فاصله حمل بین مکانی تجهیزات و بهبود عملکرد سایت برای سودمندی و ایمنی با وجود اینکه مهم است مساله پیچیده ای است. سیستم های سنتی برای بهینه کردن ابزار نمی تواند راه حل های کافی ارائه دهد. با توجه به اهمیت جانمایی سایت جهت دپوی مصالح از جهت کاهش در فاصله و هزینه حمل و نقل مصالح و کاهش در مقدار فضای نگهداشت مصالح ، پیش از پیش اهمیت تحقیق را روشن می سازد. در یک تلاش برای بهبود طراحی جانمایی سایت های ساخت و ساز ، این مقاله یک روش انعطاف پذیر چند واحده از سایت ها و تجهیزات ارائه می نماید. همچنین با نگرش بر روی سیستم های مختلف دپوی مصالح از جمله می توان به سیستم انبار وسایل و تجهیزات در سایت پلان های ساخت و ساز نامنظم ، سیستم NOnstructural Fuzzy Decision Support System NSFDS سیستم مکان یابی سایت تحت حمایت کامپیوتر و سیستم بکارگیری از پتانسیل GIS برای جانمایی تجهیزات ساخت و ساز اشاره نمود. در این مقاله تلاش شده است ضمن مرور بر روی هر یک از این سیستم ها دپوی مصالح به روش بهینه و مناسب به عنوان گزینه برتر دست یافت.