سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه فیزیک دریا – تهرا
کامران لاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال – تهران -ایران
علی مرسلی – دانشگاه تربیت مدرس – تهران – ایران
محمدجعفر سلطانیان فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

در این مقاله ضمن پرداختن به معرفی انواع روشهای استحصال انرژی از توان گرادیان شوری(SGP) ،به تفصیل به شرح هریک از آنها می پردازیم. در تقسیم بندی سیستمها بر اساس نحوه بهره برداری انرژی الکتریکی از توان گرادیان شوری، می توان به شش نوع سیستم ؛ الکترودیالیز معکوس (RED) ، فشار اسمز تأخیری (PRO) ،فرآیند بکار گیری اختلاف فشار بخار (VPDU) ،توربین مکانیکی – شیمیایی (MT) ، دی یونیزاسیون خازنی معکوس (RCD) و استخرهای خورشیدی آب نمک اشاره کرد. همچنین در این تحقیق با استفاده از داده های اندازه گیری شده پارامترهای فیزیکی آب در خلیج فار س توسط گروه ROPME در سال ۲۰۰۱ به مطالعه گرادیانهای شوری موجود در سواحل جنوبی ایران و به خصوص در مصب رودخانه های منتهی به آن پرداختیم و سپس با ارزیابی عملکرد سیستمهای مختلف برای بهره برداری از توان گرادیان شوری در این منطقه، مناسب ترین سیستم برای داشتن بهترین عملکرد انتخاب شد.