سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا بیات – کارشناسی ارشد بیابان زدایی

چکیده:

درایران بخش عمده ای از ناحیه مرکزی و جنوبی کشور تحت پوشش کویر و بیابان است علاوه بربارندگی بسیار کم تبخیر ازسطح این حوزه ها نیز بسیار زیاد است و ازا ین رو هرگونه تولید و توسعه کشاورزی و صنعتی دراین نواحی درگرو تهیه آب خواهد بود امروزه با توجه به رشد و توسعه سریع تکنولوژی می توان با الهام از سنتها و تجربیاتی که درگذشته تاریخی بوده است درتعادل با محیط زیست زندگی کرد و به نحو مطلوب از منابع طبیعی مانند آب و خاک استفاده نمود قنات که توسط ایرانی اختراع شده هزاران سال قدمت دارد قنات وظیفه انتقال آب از دامنه کوه ها تا محل استفاده کشاورزی و آشامیدنی را برعهده دارد دراین مقاله به بررسی این سیستم سنتی دیرینه و نحوه عملکرد آن درانتقال آب می پردازیم