سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباسی دزفولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان- گروه عم
مریدسادات – مهندسی و مدیریت ساخت، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت

چکیده:

بهسازی جانبی سازه های موجود از نقطه نظر مقاومت در مقابل نیرو های جانبی و لرزه ای در جامعه مهندسی اهمیت فراوان دارد. جهت بررسی مقاومت جانبی، چیدمان صحیح بادبندها، تقویت محل اتصال تیر به ستون و ارتقاء مقاومت تیر، دال و دیوار با روش های مختلف در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این تحقیق، مقاوم سازی ساختمان های موجود و یا در حال ساخت در سطح شهر اهواز با استفاده از چهار پروژه ی مسکونی ۶ طبقه و پروژه ی بیمارستانی ۹ طبقه و با استفاده از نرم افزار Etabs و مقایسه مرکز سختی و مرکز جرم در بارهای جانبی صورت پذیرفته است. از سازه های بیمارستانی نیز بخاطر نا منظم بودن طرح معماری و سازه ای آن یک تیر و یک ستون آن را در ناحیه بحرانی انتخاب نموده و با فرض این که بار اضافه ۵٠ ٪ به آن اعمال شود مقاوم سازی در ستون مذکور با استفاده از تسمه فولادی ونیز سیستم FRP انجام شد. همچنین در این پروژه با انجام محاسباتی نیروی پایه برش در طبقات به همراه تغییر شکل مجاز انجام پذیرفت و تمام مراحل محاسبات ارائه گردیده وتوضیح داده شد.