سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه قدس – استاددانشگاه آزادسمنان مهدیشهر

چکیده:

مدیریت تقلب ازراه دور حوزه ای گسترده است که بطورکلی تمام جنبه های تشخیص بررسی و مدیریتی هرکوششی موفق یا ناموفق سوء استفاده عمدی یا غیرعمدی ازسیستم های ارتباط راه دور رادربرمیگیرد درشبکه های همگرای آینده که ازآنها به عنوان شبکه های نسل بعد NGN یاد میشود این مدیریت بیشتر حائز اهمیت است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد چرا که این شبکه ها به خاطر برخی خصوصیات کلیدی مثل برپایه پروتکل اینترنت بودنشان چالشهای جدیدی را برسرراه کشف تقلب ایجادمی کنند به علاوه چون NGN ها تدارک سرویسهای جدید را امکان پذیر می سازند ممکن است باعث ایجادسناریو های تقلب جدیدی شوند که نتوان آنها را با سیستم هایمدیریت تقلب فعلی FMS تشخیص داد چون این سیستم ها تاحدزیادی تکمنظوره هستند درنتیجه برای کشف تقلب NGN پیشرفته نیاز به ابزار مناسب بیشتری است این مقاله ساختاری اصیل برای سیستم مدیریت تقلبFMS همگرا پیشنهاد میدهد این ساختار این توانایی را دارد که موارد مورد نیاز برای انعطاف پذیری را تامین کند تا بررسی تقلب درNGN ها موثرتر باشد ساختارپیشنهادی دارای پروسه تشخیص ۴مرحله ای می باشد که صورت حساب ها را درنمونه رکوردهای تفصیلی IP ( IPDR پدیدار شدن صورتحساب های استاندارد مبتنی برIP- برای نشانه های تقلب تحلیل می کند خصوصیت اصلی این ساختار استفاده ازشبکه های عصبی به شکل نقشه های خودسازمانده SOMمی باشد تابه اشکارساختن طرح های تقلب NGN کمک کند نمونه ازمایشی انجام شده تا تاثیر استفاده ازSOM را برای بررسی تقلب ازمایش کند که دراین مقاله شرح داده شده است