سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب مداح – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علی خیرالدین – استاد عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده:

سیستم لوله ای اولین بارتوسط آقایان فضلورخان و مایلستون برای ساخت ساختمان های بلند بکاربرده شد باتوجه به اینکه تغییر مکان جانبی سیستم لوله ای با افزایش ارتفاع افزایش م ییابد ترکیب این سیستم با لوله داخلی و کمربندخرپابرای کنترل تغییر مکان جانبی موثر میب اشددراین راستا با درنظرگرفتن سیستم لوله درلوله همراه با کلاهک خرپا در بالاترین تراز برای ساختمان های با ارتفاع ۲۴و۴۸و۷۲ طبقه به بررسی رفتار این سیستم پرداخته میشود همچنین این سیستم ازنظر لنگی برش جذب برش و تغییر مکان جانبی با سیستم لوله درلوله مقایسه میگردد ازتحلیل نتایج کامپیوتری مشاهده میشود که درسیستم لوله درلوله همراه با کلاهک خرپایی جذب برش لوله داخلی افزوده میگردد و با افزایش ارتفاع لنگی برش افزایش می یابد دراین سیستم تغییر مکان جانبی با افزود ن کلاهک خرپا دربالاترین تراز کاهش می یابد اما اثر کنترل تغییر مکان جانبی با افزایش ارتفاع کاهش می یابد که نشان میدهد با افزایش ارتفاع نیاز به تعدادبیشتری کلاهک خرپا درارتفاع می باشد.