سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین نیک اندام – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک
محمدرضا کاویانپور – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدعلی پورحسن – کارشناس ارشد
مجید جلالوندی – مدیرکل نظارت برطرح های توسعه شهری

چکیده:

باتوسعه مناطق شهری ودستخورده شدن این حوضه ها حجم رواناب افزایش و میزان نفوذکاهش یافته است باتوجه به خسارات زیادی سیلابهای شهری استفاده ازسیستم های جمع آوری آبهای سطحی نوین و سازگار با محیط زیست ضروری به نظر می رسد دراین مطالعه شرایط حال حاضر هیدرولوژیکی یک حوضه شهری مفروض و کاربرد سیستم ماند زیستی درحوضه با استفاده از مدل sWMM مورد بررسی قرارگرفته و اثرات آن را برروی هیدروگراف خروجی حوضه بررسی می نماییم نتایج نشان دهنده کاهش ۱۹/۷۲درصد پیک هیدروگراف هنگام استفاده از این سیستم درشبکه جمع آوری آبهای سطحی است.