سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی راعی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
عبدالرحیم بابایی – دانشجوی کارشناسی مکانیک خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی

چکیده:

در این مقاله،دلیل مجهزشدن خودروهای امروزی به سیستم ترمزضد قفل ، عیب ترمزهای معمولی به صورت مختصر بیان واجزاء سیستم ترم پژو را مورد بررسی قرار دادیم اگر شما هم رانند گی در روزهای برفی و بارانی را تجربه کرده اید،حتما به خو بی می دانید هدایت خودرو در جاده های لغزنده بخصوص زمان توقف های ناگهانی،تا در چه حد مشکل و دردسرسازوالبته در بسیاری از موارد؛غیر ممکن است قفل تحت هرگونه شرایط جاده ای از قفل شدن چرخهای خودرو جلو گیری می کنند. با بکار گیری چنین سیستمی در خودرو یک راننده غیر ماهر می تواند بدون اینکه توجهی به شرایط جاده داشته باشد،پدال ترمز را فشار دهد و فشار سیال ترمز را به گونه ای تنظیم کند که ضمن حداقل شدن مسافت توقف،پایداری جانبی خودرو نیز حفظ گردد.