سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
علیرضا منیری –
سیدحامد حسینی –
امیرحسین مهدیانی –

چکیده:

دردنیای رو به گسترش وصنعتی کنونی توجه به اصل بهره وری درسازمان ها حداکثر بازدهی و درمقابل آن افزایش بهره وری نه به هر قیمتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است واین باعث گردیده است که سازمان ها به دنبال یافتن راه کارهایی جهت رسیدن به این دو مهم باشند: یکی از دغدغه های سازمان های شهری از جمله شهردایر ها افزایش سطح بازدهی از زباله های موجود در سطح یک جامعه و درمقابل انتخاب یک راه کار جهت حفظ و حراست بهتر و بیشتر از محیط زیست می باشد برای این منظور دراین تحقیق سعی بر ان است که روشهای مرسوم از بین بردن زباله ها بررسی گردد و به مطالعه موردی درمورد زباله های الکتریکی و الکترونیکی خواهیم پرداخت درانتها برانتخاب بهترین سیستم از بین بردن زباله های الکترونیکی و الکتریکی با توجه به دو اصل حداکثر بازدهی و توجه به محیط زیست که بازیافت زباله های الکتریکی و الکترونیکی صحه خواهیم گذاشت و سعی می کنیم استراتژی هایی جهت تشویق افراد اجتماعو سرمایه گذاران برای کمکو همیاری به سازمان های شهری در راستای بازیافت زباله های الکتریکی و الکترونیکی ارایه دهیم.