سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین بهرامی بیدانی – کارشناس ارشد هوافضا
محمد ثنایی پور – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

سکوهای پرتاب از دریا برای موشکهای بالستیک و هم برای موشکهای حامل حائز اهمیت می باشد هدف از این مقاله بررسی سیستمی عملکرد سکوهای پرتاب از دریا قابلیت اینگونه سکوها و استخراج الزمات سیستمی طراحی آن می باشد ابتدا به بررسی سیستم دو نوع موشکعملیاتی پرتاب از دریا می پردازیم الزامات سیستمی سیستم تثبیت پرتاب کننده LSS شبیه ساز حرکت ناو متحرف کننده شعله و سایر تجهیزات زمینی مورد بررسی قرارمیگیرند.