سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صرف شاهسونی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

رویکردی سیستمی در بررسی سوانح رانندگی موجب شناسایی بهتر عوامل و روابط مهتلف بین آنها می شود. مطالعه نواقص و مشکلات احتمالی بین وجه های مشترک این عوامل که منجر به رخداد چنین سوانحی می گردد با استفاده از مدل شل که یکی از مدلهای سیستمی است صورت گرفته است. در این مفاله مشکلات احتمالی وجه مشترک عوامل با تاکید بر شناسایی این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته و طراحی جدید ساختارهای فرهنگی و تغییر و بهینه کردن سیستم آموزشی و طراحی ، ساخت و بکارگیری درست و علمی خوردو ، جاده ها و …. به عنوان راه حل هایی پیشنهاد شده است.