سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حدیث عباسی قادیکلایی – دانش آموخته کار شناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
محمد کاظمیان – گروه شیلات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
فریدون عوفی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده:

گونه های متعلق به مارماهیان بزدگ آب شورCONGRIDAE)ازراسته مار ماهی شکلان ازراسته مار ماهی شکلان بخشی از فون مار ماهیان دریایی آبهای خلیج فارس ودریای عمان می باشد که ارزش تجاری و خوراکی داشته و در این مطالعه بمدت یکسال بررسی ،بازنگری سیستماتیک واصلاح رده بندی وگونه شناسی این خانواده با مطالعه نمونه های ثبت شده وموجود در موزه ها ومراکز آموزشی و تحقیقاتی سطح کشوروصید شده از بنادر صیادی بوشهر ، بندر عباس ، بندر لنگه وچابهار صورت گرفت واطلاعات بدست آمده با جدید ترین منابع معتبر ماهی شناسی مربوط به فون ماهیان خلیج فارس ودریای عمان در منطقه مقایسه ومطابقت داده شد که در نتیجه از مجموع ۲۷ نمونه مارماهیبدست آمده ؛ ۲ نمونه به مارماهیان بزرگ آب شورتعلق داردکه گونهConger cinereus cinereusنخستین بارتنها طی گشت دریایی ۲۰۰۱-۲۰۰۲ درمحدوده آبهای ایران مشاهده شده وگونه Pseudoxenomytax albecens برای نخستین بار ازاین خانواده در آبهای ایرانی خلیج فارس ودریای عمان شناسایی وگزارش می شود