سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد دهدارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
برومند صلاحی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز سبحانی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

از آنجایی که طوفانهای گردوغبار در استان فارس مسائل و مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله رفت و آمد زمینی و هوایی به دلیل کاهش دید افقی، بروز تصادف و غیره به دنبال دارد لذا دراین پژوهش مورد تاکید قرارگرفته است در این پژوهش با استفاده از داده های روزهای همراه با گردوخاک در یک دوره آماری ۱۰ ساله ۲۰۰۲-۱۹۹۳ سه ایستگاه شیراز، اباده و فسا ویژگیهای آماری طوفانهای گردوخاک مورد بررسی قرارگرفت از سه ایستگاه مذکور ایستگاه فسا برای تحلیل همدیدی انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که سامانه های اصلی ایجاد گردوخاک درمنطقه از شرایط همدیدی زیر پیروی می کنند در تراز سطح دریا وجود مرکز کم فشار برروی عربستان و عراق موجب انتقال ریزگردها به جو منطقه می شود در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال قرارگیری منطقهدر جلوی فرودبا آرایش غربی شرقی گردوغبار بیابان عربستان را به جو استان سرازیر کرده است.