سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهروش کاظمی – استادیار معماری، دانشگاه آزاد شبستر
محمد شکرپور – دانشجوی ارشد معماری، دانشگاه آزاد عجب شیر
مرتضی عاشورپور – دانشجوی ارشد معماری، دانشگاه آزاد عجب شیر

چکیده:

شهرسازی مدرن در ایران قدمتی کمتر از یک قرن دارد. معماری و شهرسازی ایرانی از نگاه تاریخی به عوامل حکومتی ایران و باورهای حاکمان ایران در زمینه احداث فضاهای شهری همسو با تحولات جهانی بستگی داشته است. در این مقاله سیر تاریخی اقدامات جدید در زمینه معماری و شهرسازی مدرن در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بعد از انقلاب صنعتی غرب تحولاتی در شهرسازی درهمه جای دنیا صورت گرفت که واکنش و همگامی ایران در دوره های تاریخی پس از انقلاب صنعنی قابل توجه است. در این مطالعه ابتدا سیر تاریخی تحولات شهری از دوره قاجار بررسی میگردد که آنها به علت تمایل به زندگی روستایی در مقابل تحولات شهری تا حدی مقاومت نشان می دادند و انقلاب مشروطه را به ناچار پذیرفتند که متضمن زوال آنها شد. تحولات دوره پهلوی در شهرسازی ایرانی قابل توجه است که همسو با تحولات خارجی ادامه یافت و اقداماتی جدید در جهت بنای شهرسازی مدرن صورت گرفت. این مطالعه با بررسی سیر تاریخی این تحولات در ادامه به بیان مهمترین اقدامات موثر در جهت نیل به شهرسازی جدید پرداخته است و سرانجام به بحث و نتیجه گیری درباره این عوامل و شهرسازی ایرانی می پردازد.