سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

روایی – محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا فتاحی – دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
امید یزدانی راد –

چکیده:

این مقاله به بررسی سیرتاریخی حقوق شهروندی درجهان و همچنین تحولات آن درایران می پردازد همچنین وضعیت کنونی حقوق شهروندی درنظام حقوق کنونی ایران با توجه به قوانین موضوعه موجود مورد بررسی قرارمیگیرد به منظور بدست آوردن اطلاعات و داده های مورد نیاز با روش اسنادی و کتابخانه ای ازمنابع علمی موجود شامل تحقیقات علمی کتب ـ پایان نامه دانشجویی و مقالات علمی استفاده شده است نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که سیرتحول حقوق شهروندی درجهان درسه دوران شامل دوران باستان، دوران میانه، دوران مدرنیته ازهمدیگر قابل تفکیک می باشد درایران نیز درقانون اساسی و همچنین سایر قوانین موضوعه حقوق شهروندی مبتنی بردیدگاه های اسلامی و درچهارچوب ضوابط شرعی برای امور شهروندان پذیرفته شده است.