سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه مسنن مظفری – دانشجوی دکترای اقتصادکشاورزی دانشگاه زابل
زهره شعبانی روچی – کارشناس بانک کشاورزی
شاهمرادی – عضو هیات علمی موسسه پژوهشهای اقتصادکشاورزی و برنامه ریزی

چکیده:

ایران با بارندگی سالانه حدود ۲۴۰ میلیمتر، ۲ درصد آب شیرین جهان را داراست. با توجه به این امر و پراکنش نامناسبمکانی و زمانی بارندگی ها، ایران جزو کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. یکی از راه های مدیریت تقاضای آبکشاورزی استفاده از بازارهای آب و قیمت گذاری آب می باشد. مروری بر انواع قیمت گذاری در سایر کشورها و مشخص نمودنقیمت آب با توجه به شرایط اقلیمی و محصولات مشخص، می تواند به ارزیابی بهتر در مورد قیمت گذاری آب کشاورزی در ایرانو در نهایت بهره وری بالاتر منجر شود. در این مقاله به بررسی انواع قیمت گذاری و قیمت های آب کشاورزی در کشورهایهمجوار ایران پرداخته میشود. این کشورها عبارتند از: افغانستان، اردن، ترکیه، چین، عمان، فلسطین، فلسطین اشغالی(اسراییل)، هند و کشورهای جنوب آسیا. نتایج حاکی از آن است که در اکثر کشورهای مذکور قیمت آب به صورت حجمیدریافت می شود. در کشورهای اردن، ترکیه، عمان و فلسطین هزینه های نگهداری و خدمات یا به طور کامل یا درصدی ازآنها ازکشاورزان اخذ می شود. البته هر کدام از کشورها شیوه های مختلفی برای دریافت این هزینه ها از کشاورزان دارند. در افغانستانقیمت آب مجانی و در هندوستان بسیار پایین است.