سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

پریسا مهاجری – دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز_دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مصرف انرزی درکشور طی دو دهه اخیر رشد چشمگیری یافته و علاوه برتخلیه منابع نفت و گاز کشور آثار نامطلوب زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا و باران های اسیدی داشته است افزایش جمعیت وتوسعه شهرنشینی ارتقای استانداردهای زندگی رشد سریع ناوگان حمل و نقل فقدان مقررات و عدم رعایت استاندارهای صرفه جویی در طراحی و ساخت اماکن مسکونی و تجاری و توسعه صنایع انرژی بر از مهمترین دلایل افزایش مصرف انرژی در کشور بودهاست پایین بودن قیمت های انرژی دردهه های گذشته و عدم استفاده از ابزارهای آموزشی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی موجب کاهشراندمان انرژی و افزایش شاخص شدت انرژی درکشور شدهاست از سوی دیگر با توجه به اختلالات درعلائم قیمتی وجود محدودیت های جدی دربازار سرمایه برخی موانع ساختگی از قبیل اخذ مالیات و تعرفه از واردات تجهیزات و کالاهایی با مصرف انرژی کمتر مکانیزم بازار درمواجهه با مقوله صرفه جویی با شکست روبرو خواهد شد و همین امر زمینه مداخله دولت و حمایت از توسعه صرفه جویی را فراهم مینماید.