سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن تنانی –
فرهاد رجبی گوندره –

چکیده:

درکشورما شرکت های متوسط و کوچک جزستون فقرات نوآوری درتکنولوژی میباشند که درآن سیاستهای مالی و مالیاتی یک نقش کلیدی درهدایت و ایجاد انگیزه و بهبود توانایی درنوآوری های مستقل درشرکت های متوسط و کوچک می باشند دراین مقاله هدف اصلی تجزیه و تحلیل سیاستهای مالی و مالیاتی نوآوریهای مستقل درتکنولوژی وجود مشکلات درسیاست ها و پیشنهاد یکسری توصیه ها برای بهبود بیشتر این سیاست های مالی و مالیاتی درراستای حمایت ازشرکت های متوسط و کوچک می باشد