سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورس یزدجردی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم پایه بخش ع
سعید رفیع زاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده ع

چکیده:

به منظور ارزیابی و تحلیل تنش دیرینه در منطقه تودج ، سطوح برشی دارای خش لغز و صفحات گسلی اندازه گیری شده و تانسور تنش و تغییرات جهت تنش در واحدهای سنگی محاسبه شده است. برای این منظور ، تعداد ۵۹ صفحه گسلی و خش لغزشهای مربوط در چندین ایستگاه انتخاب شد و پس از اندازه گیری آنها ، تحولات تنش از کرتاسه پسین تا الیگوسن به کمک روش وارون سازی(Inversion Method بررسی شده است. پس از گرد آوری اطلاعات لازم ، داده ها بر پایه رخدادهای زمین ساختی دسته بندی شده و با استفاده از روش ذکر شده ، محورهای اصلی تنش و جهت مربوط به فشارش و کشش در منطقه بدست آمده است. با توجه به استریوپلاتها و نتایج حاصل ، می توان جهت تنش فشارشیNE-SW را در سازندهای مزوزوئیک منطقه غالب دانست. از آنجا که این تنش در سنگهای جوانتر ( دوران سوم ) نیز دیده می شود ، می توان گفت که پس از مزوزوئیک تا الیگوسن ، این تنش سبب دگرشکلی لایه های مزوزوئیک شده و در زمان ترشیاری نیز ادامه یافته است