سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مارال مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گروه کشاورزی، لاهیجان، ایران.

چکیده:

امروزه تمامی کشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند به این معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. این تحقیق به منظور بررسی اثر کاربرد ارقام بومی برنج )هاشمی، علی کاظمی( و اصلاحی برنج )خزر، هیبرید و گوهر( بر شاخص های انرژی در سال زراعی ۱۳۸۹ در استان گیلان اجرا گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و مطلوبترین مقدار شاخص های انرژی در ارقام اصلاحی به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که سود حاصل از کشت ارقام اصلاحی نسبت به ارقام بومی بالاتر است لذا می توان بیان کرد که برنج پرمحصول گزینه ای مناسب برای افزایش تولید برنج و کاهش مصرف انرژی با توجه به محدودیت اراضی شالیکاری استان گیلان می باشد.