سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنام صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
علی باقرزاده چهارجویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عباس پاکدلیان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

افزایش جمعیت انسانی و درخواست برای کیفیت بهتر محصولات کشاورزی همیشه انگیزه ای برای توسعه کشاورزی بوده است بدید لحاظ کشاورزی ارگانیک و پایدار و یک روند گریز ناپذیر در کشاورزی آینده است. بدین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر و سودمندی مصرف نسبتهای مختلف ماده آلی هیومیک اسید بر خصوصیات کمی گیاه گوجه فرنگی در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ در مزرعه واقع در اراضی بخش احمد آباد( حومه مشهد) به صورت طرح کرتهای خورد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی صورت گرفت که طی آن چهار سطح ۰ ، ۱ ، ۵/ ۱ و ۲ کیلوگرمدر هکتار بر روی سه رقم گوجه فرنگی با نام های ( super CH ,Estern , super chief ) اجرا شد. هدف از این آزمایش بررسی مزایای ماده آلی هیومیک اسید بر روی خصوصیات کمی محصول گوجه فرنگی می باشد.پس از آن آنالیز و تجزیه واریانس توسط نرم افزار mstatc و رسم نمودارها از طریق نرم افزار excel انجام شد و پیرو آن چهار صفت ، شاخص سطح برگ و تعداد میوه در بوته متوسط وزن تک میوه در بوته و وزن خشک میوه مورد بررسی قرار گرفتند که در چهار مورد تاثیر اختلاف میزان مصرف هیومیک اسید در سطح ۱ درصد معنی داربود.لازم به ذکراست که بالاترین عملکرد تک میوه، تعداد میوه و وزن خشک میوه و همین طور شاخص سطح برگ ۵/ ۱کیلوگرم در هکتار مشاهده شد