سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید بذرافشان – فوق لیسانس حسابداری، مدرس دانشگاه
قاسم خلیل خلیلی – لیسانس حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، بررسی مشکلات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارائه روشی به نام هزینه یابی بر. مبنای رفتار برای حل این مشکلات است. ابتدا مشکلات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت که عبارتند از : ۱تفاوت در نسبت مصرف فعالیت ها توسط محصولات ۲٫ امکان وجود همبستگی ضعیف بین مصرف فعالیت و مصرف عامل هزینه و ۳٫ افزایش هزینه اجرای سیستم در صورت افزایش تعداد فعالیت ها (مخازن هزینه )،تشریح میگردد و سپس به معرفی و تشریح روش هزینه یابی بر مبنای رفتار به همراه یک فرض مناسب پرداخته میشود. چنین نتیجه گیری می شود که سیستم هزینه یابی بر مبنای رفتار به دلیل این که هزینه ها را ازطریق رفتارشان(ثابت، متغیر و نیمه متغیر) طبقه بندی می کند و سپس آنها را به فایل ه ا (مخازن بزر گ) و فولدرها(مخازن کوچک) تخصیص می دهد باعث حذف و ترمیم مشکلات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می گردد