سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی عنبرسوز – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشجوی دکتری، استاددانشکده مهندسی – دانشگاه ف
سیدمحمد جوادی – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشجوی دکتری، استاددانشکده مهندسی – دانشگاه ف
محمد مقیمان – دانشجوی کارشناس ارشد، دانشجوی دکتری، استاددانشکده مهندسی – دانشگاه ف
ناصر قربانپناه – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان-نیروگاه گازی قائن

چکیده:

در این مقاله دلایل سوختگی لاینر نیروگاه گازی قائن بااستفاده از شبیه سازی عددی مورد مطالعه قرار می گیرد. داده ها و عکسهای موجود نشان می دهند لاینرهای محفظه احتراق در نزدیکی محل تقاطع با کراس فایر تیوب (شعله پخش کن) دچار سوختگی می شوند. نتایج نشان می دهد در ابتدای هر راه اندازی، بدلیل عبور شعله از لوله کراس فایر تیوب، دما بر روی بدنه لاینر در محل تقاطع با آن تا حدود ۱۰۳۰ درجه کلوین ( با صرفنظر از پدیده ذوب) افزایش پیدا کرده و باعث سوختگی بدنه لاینر می شود. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که پس از روشن شدن مشعل های مجاور و عدم عبور شعله از لوله کراس فایر تیوب، به دلیل تقارن رژیم جریان، دما در محل مذکور تا حدود ۵۳۰ درجه کلوین کاهشپیدا می کند. راه اندازی های پیاپی نیروگاه می تواند باعث تکرار این پدیده شده که به مرور زمان باعث وارد آمدن آسیب جدی در محل ماکزیمم دما می شود. بعد از پیش بینی محل سوختگی با استفاده از شبیه سازی و اطمینان از تطابق نتایج با مشاهدات تجربی، اثر تغییر تعداد سوراخهای سطح لاینر در محل سوختگی مورد بررسی قرار گرفته است