سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش علیپور – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی رحیم نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مستعان شاعری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

پیل های سوختی میکروبی دستگاهی الکتروشیمیایی می باشند که توانایی تولید جریان الکتریسته از طیف متنوعی از مواد زائد آلی یا بیومس های تجدید پذیر را دارا می باشند. اخیرا پیشرفت های قابل ملاحظه ای برای افزایش جریان خروجی از سیستم هایی که پسماندهای آلی را به جریان برق تبدیل می کنند بدست آمده، اما جهت بهینه سازی تولید برق در مقیاس های بزرگ توجه بیشتری مورد نیاز است. تحقیقات گسترده ای برروی پیل سوختی و عوامل فراوان موثر بر عملکرد آن از جمله سوبسترا بعنوان فاکتور کلیدی و کنترل کننده توان و بازده پیل سوختی میکروبی صورت گرفته است. سوبسترا بعنوان سوخت و تامین کننده اصلی الکترون از نظر نوع و غلظت تاثیری شگرف بر عملکرد پیل سوختی میکروبی دارد و فقدان مطالعه در این زمینه به روشنی احساس می شود. در سالهای اخیر محققان با هدف بهره گیری از بیومس زاید ویا تصفیه فاضلاب از یک سو و بهبودی عملکرد پیل سوختی میکروبی از سوی دیگر در حال استفاده از سوبستراهای غیر معمول و جدیدتری می باشند. نوع سوبسترا، غلظت و سرعت خوراک دهی از جمله عوامل موثر برروی عملکرد پیل سوختی میکروبی است. دانسیته توان به شدت تحت تاثیر نوع سوبسترا می باشد و تولید برق در هردو سیستم پیوسته و ناپیوسته تابع غلظت سوبستراست. هدف این تحقیق بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی با سوبستراهای مختلفی نظیر گلوکز، فرکتوز، ساکارز، لاکتات، شیره خرما و ملاس در غلظت های متفاوت برای رسیدن به بهترین نتایج می باشد. این در حالی است که برای مقایسه هرچه دقیق تر باید سایر شرایط عملیاتی موثر تاحد ممکن کنترل شده و ثابت نگه داشته شود .