سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرنوش نوبخت – مدیرعملیات ،معاونت بهره برداری متروی تهران
مجید رستمی – رئیس برنامه ریزی عملیات ، معاونت بهره برداری

چکیده:

از احداث اولین خط متروی جهان در سال ۱۸۶۸ میلادی ودرلندن بیش از ۱۳۰ سال می‌گذرد .یکی از مهمترین اهداف ساخت مترو ایجاد کریدوری مستقل بود که توانایی حمل وجابجایی انبوه مسافر را داشته باشد، همچنین ایجاد راههای دسترسی متعادل انسان با مفهوم زمان وهزینه کمتر ، حرکت ایمن وآسایش بیشتر درهرسفر بانگاهی به اقتصاد عمومی جامعه از دیگر اهداف برنامه ریزان ایجاد کریدورهای مترو می باشد .
اما درکنار تمامی اهداف به تصویر کشیده شده برای این سیستم، تردد ایمن مسافر از اصول غیرقابل انکار می‌باشد . این تردد ایمن از دو دیدگاه تکنیکی وفرهنگی قابل بحث می باشد .دردیدگاه تکنیکی اصول فنی مربوط به زیر ساختهای مهندسی وتکنولوژیکی تأسیس وراه اندازی خطوط ریلی گنجانده می شود و در دیدگاه فرهنگی ،شکل دهی رفتاری مسافرین وفرهنگ سفر در جهت استفاده صحیح واصولی از امکانات فراهم شده ، برنامه ریزی وآمـوزش داده مـی شود.
دراین مجال سعی گردیده با نوع دیدگاه دوم به حوادث مسافری متروی تهران نگاه شود .